Lauksaimniekiem pieejama mobilā aplikācija

Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būs pieejama līdzi tālrunī, jo Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis ērtu rīku – mobilo aplikāciju. Aplikāciju var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Mobilā aplikācija ir pieejama gan Android gan iOS viedierīcēm bez maksas.

Neretas pašvaldība apmeklē festivālu Polockā

Neretas novada pašvaldība ir iesaistījusies Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam, realizējot projektu ENI-LLB-1-108 “Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus”/ “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā”.

Piedāvājam darbu komunālās daļas vadītājam Mazzalves pagasta pārvaldē

Darba līgums uz nenoteiktu laiku /pārbaudes laiks 3 mēneši/

Darba alga bruto – no EUR 730 līdz EUR 802

Summētais darba laiks

Ir iespēja nodrošināt ar dzīvojamo platību

Sīkāk interesēties pa tālruni 65175241, mob. 26320931

Vidusskolas 10 gadi ar Jāņa Jaunsudrabiņa vārdu

Jau pagājuši 10 gadi, kopš Neretas vidusskolai ir Jāņa Jaunsudrabiņa vārds. Tik pierasts, minot skolu, kurā mācies vai strādā, teikt – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola. Jā, ne vien skola popularizē Jāņa Jaunsudrabiņa vārdu, bet arī Jāņa Jaunsudrabiņa vārds reklamē Neretu ne vien Latvijā, bet tālāk pasaulē.

Pēdējos 10 gados starptautiskajā projektā Erasmus+ mūsu skolas vārds izskanēja  Paines arodskolā Vācijā, kur  mobilitātes komandējumā viesojās skolotājas Viktorija Trukša, Egija Apiņa un Sarmīte Sniķere. Skolotāja Dita Pavloviča un skolas bibliotekāre Rita Trukša mācījās angļu valodu starptautiskajā valodu mācību centrā English in Margate Anglijā.

Uzņēmēju devums Latvijas nākotnei

Jau otro gadu SIA “Liellopu izsoļu nams” un personīgi Kaspars Ādams finansē Neretas bērnudārza remontu.
Mērķis ir katru gadu saremontēt un atjaunot vismaz vienu telpu, lai mūsu nākamajai paaudzei būtu patīkami uzturēties un darboties bērnudārzā. 2018. gadā tika saremontēta medmāsu telpa. Šogad – 2019. gadā izremontēta bērnu centrālā rotaļu istaba.

Putnu pašvaldību salidojums šogad Balgalē

30.augustā Talsu novada Balgales pagastā pulcējās 16 pašvaldību delegācijas no dažādām Latvijas malām uz 18. Latvijas Putnu pašvaldību – novadu, pilsētu un pagastu salidojumu. Šis ir tradicionāls pasākums, kurā katru gadu tiekas pašvaldību pārstāvji, kuru nosaukumos, ģerboņos vai citā novada simbolā ir redzami putni. Šī salidojuma mērķis ir iepazīt citas “putnu” pašvaldības, satikties ar pārējiem “putniniekiem” un dalīties pieredzē. Ik gadu kādā no pašvaldībām sasaucas ērgļi, gulbji, vanagi, gaiļi, cielavas, stārķi… un arī Neretas novada pūces.

Neretas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi” savu deju sezonu atklāja “Ausekļa dzirnavās”

7.septembrī Vecumnieku novadā, Bārbeles pagastā vienpadsmito reizi notika “Pļaujas svētki”. Šādi svētki etnogrāfiskajā muzejā tiek rīkoti divas reizes gadā: pavasarī un rudenī, ar domu parādīt interesentiem darbarīkus un mehānismus darbībā, kā arī iesaistīt viesus līdzdarboties.

Tēva diena “Ar tēti kopā!”

Tēva dienas sākumi meklējami 20. gadsimta sākumā Amerikas Savienotājās Valstīs, kur to sāka atzīmēt, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā, ka vīrietim kā tēvam ir jābūt gandarītam un lepnam par savu ģimeni un bērniem.

Šogad arī Neretas pagastā centāmies  iedzīvināt jaunu tradīciju neretiešiem. Atsaucība no tēvu puses bija maza. Liels paldies Kalniņu ģimenei no Pilskalnes, tēvam – Aivaram un dēlam – Sandrim, kuri atrada laiku, lai kopā piedalītos pasākumā. Paldies arī Neretas bērniem, kuri labprāt iesaistījās  jautrās izdarībās. Prieks par māmiņām un vecmāmiņām, kuras atveda savus bērnus, lai pagatavotu dāvanu savam tētim.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks pasākums “Sēlijai būt!”

Latviešu tauta veidojusies 13.–17. gs. četru baltu tautu (kuršu, zemgaļu, sēļu un latgaļu) etniskās konsolidācijas procesā, kā arī daļēji lībiešu asimilācijas rezultātā. Sēļi ir viena no baltu tautām, kas atstājusi paliekošas pēdas latviešu izveidē. Sēlija ir viena no Latvijas kultūrvēsturiskajām teritorijām, kaut gan apvidus ar šādu nosaukumu nav atrodams Latvijas kartē, jo ap 13.–14. gs. Sēlijas vārds uz daudziem gadsimtiem izgaisa no vēstures, un tikai 20. gs. 80. gados “Sēlija” latviešu valodā ienāca gandrīz kā jaunvārds.

Kas šodien ir Sēlija? Vai to var traktēt kā Kurzemei vai Latgalei līdzvērtīgu, būtisku Latvijas apgabalu, vai tā ir nacionālromantiska, tālā senatnē centrēta ilūzija?

Aktualizējot jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, 28. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), Mūkusalas ielā 3, Rīgā notiks pasākums “Sēlijai būt!”.

Tēva dienas pasākums Ērberģē

Pasaulē Tēva dienai ir vairāk kā simts gadus sena vēsture, savukārt, Latvijā Tēva diena svinamo dienu kalendārā ir kopš 2009. gada rudens, kad tika izdarīti grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” un septembra otrā svētdiena tika noteikta par Tēva dienu. Tēva dienas būtība ir cildināt tētus, viņu lomu ģimenē un sabiedrībā. Šie svētki tiek organizēti ar mērķi pateikt tētiem paldies un turpināt sabiedrībā vairot domu, ka ģimenē vienlīdz svarīgu un vērtīgu lomu pilda kā mamma, tā tētis. 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other