Starptautiska projekta ietvaros Neretā veido trīs jaunus kultūrtūrisma maršrutus

14. janvārī Neretā notika Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” partneru saiets.

Atceras barikāžu laiku

Kā katru gadu, arī šogad Mazzalves pamatskolā bija barikāžu atceres diena, kurā skolēniem tiek atgādināti notikumi 1991.gada janvārī.

20.janvārī zālē, kuras iekārtojums atgādināja barikāžu laiku (centrā no svecītēm izveidots ugunskurs, skolēni sēdēja tam apkārt), pulcējās skolas direktors, skolēni un skolotāji, lai uzzinātu vairāk par pagātnes notikumiem. Skolēni skolotājas Astras Vinovskas vadībā bija sagatavojuši lasījumus – kādu barikāžu dalībnieka atmiņu stāstu vai dzejoli, ko sarakstījuši barikāžu dalībnieki.

Videopēcpusdiena Neretas novada muzejā

2020.gada 16.janvārī Neretas novada novadpētniecības muzejs aicināja interesentus uz video pēcpusdienu “Pa Sēlijas ceļiem un neceļiem”. Foto un kino amatieris  jēkabpilietis Dainis Ormanis iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar dokumentālo videofilmu fragmentiem, kurus uzņēmis Neretas novada pasākumos un Sēlijā gada garumā. Autors materiālus safilmējis, pārvietodamies ar savu padomju laiku mopēdu. Kā saka D. Ormanis, šādi viņš varot netraucēti un neatkarīgi no citiem ieskatīties Sēlijas cilvēkos, kultūras pasākumos, ieklausīties dabā.

Skaistas lietas

Jau ilgu laiku Sproģu bibliotēkā ir apskatāma Zalves pagasta iedzīvotājas Ivetas Muraškas rokdarbu izstāde. Šoreiz rotas.

Iveta brīvajos brīžos darina visdažādākās lietas savam un citu priekam.

Cilvēki nāca un interesējās. Šoreiz ar mārketinga lietām nodarbojos es pati. Man ir liels prieks, ka daudzi cilvēki izvēlējās rotas dāvaniņām, jo cenas tiešām simboliskas.

Tas sniedz lielu gandarījumu, paldies par to Ivetai!

Sproģu bibliotēkas vadītāja

Skaidrīte Svetiņina

Zemgales politiķiem – par autoceļiem nākotnē un olu ražošanas milzeni Iecavā

Zemgales Attīstības padomes (ZAP) politiķu ikmēneša sanāksme notika Iecavas novadā, kas lepojas ar pērn iegūto titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, ar izveidoto viedo transporta kustības regulējumu autoceļā “VIA Baltica”, ar ainavas izkopšanu muižas parkā un daudzām radošām izpausmēm izglītības un kultūras jomā.

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.1

 Neretas novada Neretas pagastā 2020 gada 23. janvāris plkst. 15.00  

DARBA KĀRTĪBA:

Karnevāls “Paaudžu krustcelēs”

17. janvārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā satikās sešas paaudzes un septiņu skolu skolēni.

Karnevāla sākumā 10. klases audzinātāja Ludmila Kolpakova iepazīstināja ar raksturīgāko katrai no paaudzēm. 10. klases uzfilmētajā reklāmas rullī iepazināmies ar situāciju, ka skolas Svinību zālē no rīta pamostas 6 dažādu paaudžu cilvēki, kā iespējams visiem sadzīvot?

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pagalmā notiek barikāžu atceres pasākums

20.janvārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pagalmā jau par tradīciju kļuvusi barikāžu ugunskura iedegšana, atceroties un pieminot traģiskos, asiņainos  janvāra notikumus pirms 29 gadiem, kad tauta apliecināja savu vienotības spēku un spēja parādīt pasaulei, ka brīvības dēļ tā spēj upurēt daudz. Nu jau aug otrā paaudze, kurai 1991. gada notikumi ir visai tāla un vecāku, vecvecāku atmiņās balstīta pieredze, un atmiņu stāsti, kā arī šī laika un notikumu svarīgums un sarežģītība ne vienmēr līdz galam izprotama.

Atis Auzāns izdzied sirdsdziesmas Ērberģes muižā

Ērberģes muižā par tradīciju veidojas reizi mēnesī organizēt koncertu – tikšanos ar kādu pazīstamu Latvijas mūziķi. Te viesojušies jau Roberto Meloni, Guntars Račs, Ainars Mielavs…

Neretas novada teātrmīļiem ir iespēja apmeklēt dažādu valsts teātru izrādes

Katra pagasta kultūras darba organizators rīko dažādus pasākumus sava pagasta iedzīvotājiem, cenšoties piedāvāt iespējami plašāku piedāvājumu, lai uz pasākumiem būtu interesanti atnākt gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, gan senioriem. Tiek meklētas dažādas pasākumu formas – pagastos piedāvā koncertus, tematiskus pasākumus, kinofilmu demonstrējumus, amatierteātru izrādes, sportiskus pasākumus…Svarīgi, lai pasākumi būtu apmeklēti, lai finansiāli nerastos zaudējumi to rīkotājiem. Tikai kopā mēs veidojam savu kultūrvidi.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other