Barikāžu atceres ugunskuri visos Neretas novada pagastos

20.janvāris – 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena, kurā šogad, atzīmējot barikāžu trīsdesmitgadi, kultūras darbinieku sagatavoti visos pagastos no pulksten 15.00 līdz 18.00 dega barikāžu atceres ugunskuri. Tos iededza to dienu barikāžu dalībnieki – Neretā domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un izpilddirektors Rolands Klibiķis, Mazzalvē – Gunārs Freimanis, Zalvē – Māris Cišeiks, Sproģos – Aivars Klibiķis, Pilskalnē – Jānis Osītis. Viņiem, pasniedzot svečturī mazu liesmiņu no ugunskura, kultūras darbinieki lūdza par tā laika notikumiem arī turpmāk stāstīt bērniem un mazbērniem, jaunajai paaudzei, lai viņi savas paaudzes atmiņā saglabā 1991.gada tautas vienotības un gara spēku.

Projektā “PuMPuRS” atbalsta jauniešus grūtajā attālināto mācību laikā

Neretas novada abas skolas – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un Mazzalves pamatskola – aktīvi iesaistās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “ (Nr.8.3.4.0/16/I/001), īsi saukts “PuMPuRS”. Neretā 2020./2021.mācību gada 2.semestrī ir izstrādāta individuālā programma 21 skolēnam, Mazzalvē 16 skolēniem tiek sniegts papildus atbalsts. Skolēniem palīdz no projekta finansēti pedagoga palīgi, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā strādā sociālais pedagogs, ir konsultācijas atsevišķos mācību priekšmetos. Šajā sarežģītajā attālināto mācību procesā, kad trūkst tikšanās ar klasesbiedriem, nepietiekamas ir tiešas sarunas ar priekšmeta skolotājiem (tikai ZOOM-ā un TEAM-ā), pedagoģisks un tīri cilvēcisks atbalsts jauniešiem ir ļoti nepieciešams. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešus, attīstīt viņu individuālās spējas tajos mācību priekšmetos, kuros ir grūtības. Projekta finansējums ir liels atbalsts skolām atbalsta personāla nodrošināšanā, jo mērķdotācijas šo jautājumu risināšanai nav pietiekamas. Ir ļoti labi, ka gan vecāki, gan skolēni ir sapratuši “PuMPuRA” atbalsta lietderību un izmanto piedāvātās iespējas.

Žanna Miezīte

LLKC paplašina tālmācības iespējas

Ārkārtas apstākļi 2020. gadā lika daudzās jomās mainīt paradumus un pielāgoties, kas veicina domāšanas un darīšanas veida maiņu. Patlaban jau ļoti daudzas dzīves situācijas kļuvis iespējams atrisināt no mājām – nedodoties klātienē. 

Agrovides pasākumos, arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, varēs uzņemties jaunas saistības

Tuvojas jaunā sezona lauksaimniecībā un laiks, kad varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai. 2020.gadā noslēdzās iepriekšējais plānošanas periods, bet 2021. un 2022.gads būs pārejas gadi, kad daudzi atbalsta saņemšanas nosacījumi būs tādi, kādi tie bija iepriekšējos gados. Izmaiņas būs agrovides pasākumos. 

Mazzalves pagastā ierīkotas slēpošanas trases

Neretas pagasta sporta bāzē pie Dienvidsusējas ir ierīkota slēpošanas trase

Sniegavīra celšanas izaicinājums

Bibliotēkas lietošanas noteikumi ārkārtas situācijas periodā

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 7.janvāra lēmumu no 12. janvāra

Neretas novada bibliotēkas atsāk grāmatu izsniegšanu.

Lietošanas noteikumi ārkārtas situācijā Covid-19 slimības ierobežošanai.

 1. Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto pareizi uzlikta sejas aizsargmaska visā  bibliotēkas apmeklējuma laikā (sejas masku var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam) un rūpīgi jādezinficē rokas;  bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus bez maskām vai sejas vairogiem un ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm.
  2. Bibliotēka darbu turpina ierastajā darba laikā.
  3. Ārkārtas situācijas laikā bibliotēkā ir atļauta tikai grāmatu izsniegšana un saņemšana. Lasītava un Informācijas centrs lasītājiem ir slēgti.
  4. Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 15 minūtes.
  5. Vienlaikus bibliotēkā var uzturēties-1 persona vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošie.
 2. Lasītāju apkalpošana notiek šādi:
  6.1. ienākot bibliotēkā, lasītājs izlasītās grāmatas aizsietā maisiņā ieliek grāmatu   kastē, to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām. Pēc tam dezinficē rokas un dodas izvēlēties jaunu lasāmvielu.
  6.2. aicinām izmantot iespēju grāmatas rezervēt jau iepriekš elektroniskajā katalogā, kas pieejams www.jgb.lv , bibliotēkas e-pastu vai  pa bibliotēkas norādīto telefonu.

  Lai pasargātu sevi un citus no inficēšanās, bibliotēka ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem, notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra  dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana atverot logus.
Noteikumi ir spēkā līdz nākamajiem MK lēmumiem.

Neretas novada bibliotēkas vadītāja             Regīna Kviese

Barikādēm – 30

Es dzimtai zemei paklanos:
Paldies, ka tu man esi…

I.Būmane-Lūse

Laiks skrien, Laiks steidzas, Laiks atgādina. Ir laiks, kad tas rit vienmērīgi. Un ir laiks, kad pasaule met kūleņus. Mēs tad sakām – ir pārmaiņu laiks. Latvijai pārmaiņas nesa Trešā atmoda, kad valstiskums svārstījās starp būt vai nebūt. Izdevās un šodien sakām – ir! Izdevās, pateicoties cilvēku atsaucībai un vienotībai 1991.gada barikādēs. Aizritējuši 30 gadi no tā laika notikumiem. Savulaik Barikāžu dalībnieku atbalsta fonda prezidents un 1991.gada barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais vērtēja, ka pēc ļoti aptuvenām aplēsēm 45 līdz 50 tūkstoši cilvēku varēja būt, kuri barikāžu aizstāvēšanā piedalījās tieši. Taču īstais barikāžu dalībnieku skaits ir daudz lielāks – gandrīz visa tauta, izņemot interfrontiešus, uzskata rakstniece Marina Kosteņecka.

No 1. janvāra paaugstināts atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Informējam, ka, pamatojoties uz atkritumu apsaimniekotāja SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, Reģ. Nr. 55403015551, 18.12.2020. paziņojumu, no 01.01.2021. tiks paaugstināta maksa par atkritumu apsaimniekošanu.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider