Mācās grāmatvedību, fotografēšanas mākslu un apmeklē autovadītāju kursus

Sešus gadus Neretas novadā jaunieši iesaistās ESF projektā “PROTI un DARI!” (Nr.8.3.3.0/15/I/001), kura mērķis ir palīdzēt jaunajiem cilvēkiem veiksmīgāk iekļauties darba tirgū, padarīt jauniešus konkurētspējīgākus.

Notiks diskusija par Aizkraukles novada stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm

 

Aicinām iedzīvotājus un citus interesentus iesaistīties Aizkraukles novada plānošanas dokumentu izstrādē. Diskusijā “Aizkraukles novads nākotnē” ar pašvaldību pārstāvjiem aicināti piedalīties iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas.

Līdz 31. martam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2021. gada 31. martam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 17. maijā, 16. augustā un 15. novembrī vai kā katra pašvaldība lēmusi atbilstoši “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 5.pantā minētajām tiesībām 2021.gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2021. gada ietvaros.

4.aprīlī no plkst. 10.00 – 13.00 Neretas ielās dosies Lieldienu auto ar Lieldienu zaķi un draugiem

Sākas atkritumu savākšanas un labiekārtošanas talku pieteikšana

Sākot ar šodienu, mēnesi pirms Lielās Talkas, kas norisināsies 24. aprīlī,  visiem talkotājiem ir iespēja pieteikt savas talkas talkošanas tiešsaistes kartēs Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes”. Talkotāji arī aicināti ņemt vērā visus drošības priekšnosacījumus, kas būs aktuāli Lielās Talkas norises brīdī, kā arī aktīvi reģistrēt savas talkošanas vietas tiešsaistes kartēs, lai koordinētā un drošā veidā vienotos Latvijas sakopšanā.

Jānim Veselim – 125

Šogad 2021.gada 1.aprīlī svinama novadnieka Jāņa Veseļa 125.atcere. Muzeji pagaidām apmeklētājiem slēgti. Tie veido ekspozīcijas, izstādes, apskatus brīvā dabā, muzeja logos vai sociālajos tīklos. Šādi katram iespēja apmeklēt muzeju, apskatīt virtuāli vai atpūsties svaigā gaisā un priecāties par āra ekspozīcijās redzamo.

Rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” no 1.aprīļa būs skatāma āra ekspozīcija, veltīta novadnieka Jāņa Veseļa dzīvei un daiļradei. Izmantosim šo iespēju, lai pieminētu mūsu novadnieku Jāni Veseli.

Ūdens diena Mazzalvē

 Pasaules ūdens diena – 22. marts. Tā ir diena, kurā kaut nedaudz jāaizdomājas par ūdens lomu cilvēka dzīvē, jo ūdens ir vajadzīgs visiem: gan augiem, gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Bez ūdens nebūtu dzīvības.

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Neretas novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 26.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Jaunieši Ērberģē aizraujas ar ielu vingrošanu

Viss sākās 2018.gadā, kad Neretas novada izsludinātajā projektu konkursā “Jaunieši veido savu vidi” Mazzalves pamatskolas mājturības skolotāja Kaspara Baltača rosināti Ērberģes puiši Alvja Spēlmaņa vadībā uzrakstīja projektu un guva finansējumu pievilkšanās stieņa iegādei un izbūvei Ērberģes centrā atpūtas laukumā. Pamazām arvien biežāk tur pulcējās lielāks vai mazāks jauniešu pulciņš, kuri mūzikas ritmā trenējās dažādu akrobātisku triku izpildē, izmantojot pievilkšanās stieni. Sākumā puiši izmantoja stieni tieši spēka vingrinājumu, pievilkšanās treniņam, bet ar katru gadu arvien prasmīgāk zēni veidoja vingrojumu salikumus, apgūstot un noslīpējot katrs savus ielu vingrošanas vingrinājumus, nu jau mācoties veikt atsevišķus trikus arī pārī.

Mūsu paaudze atceras un ciena iepriekšējās paaudzes ciešanu ceļu

Ir notikumi vēstures līkločos, kurus laika gaitā nedrīkstam aizmirst. Mūsu nākotni veido arī pagātnes rētas, melnās svītras. Latvija piedzīvoja divas masveida deportācijas – 1941. gada 14. jūnijā galvenokārt vērstu pret Latvijas inteliģenci un 1949.gada 25. martā – vērstu pret Latvijas laukiem. Cilvēki, kuri tika ierauti šajās mežonīgajās straumēs, lielākā daļa staigā Mūžības ceļus, bet viņu mūži jāstāsta nākošajām paaudzēm, lai neaizmirstam.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider